Deze vernieuwde website is een opfrissing (zonder fundamentele wijzigingen) van een eerder door de Provinciale Raad van de Orde van artsen van Vlaams-Brabant geviseerde en goedgekeurde versie.
Zij werd medio maart 2019 andermaal ter inspectie en goedkeuring aangeboden.