Consult

In een kennismakings- of een intakegesprek worden de moeilijkheden eerst in kaart gebracht. Daarna wordt in overleg een therapievoorstel opgemaakt.

Dit therapievoorstel kan bestaan uit:

  • het verder uitklaren van de moeilijkheden (inventarisatie)
  • het volgen van een psychotherapeutische begeleiding
  • het instellen van medicijnen

(of een combinatie van deze drie)

Elk onderdeel van het therapievoorstel wordt uitvoerig doorgesproken en kan nooit worden opgedrongen.
Ook wanneer een psychiatrische of een psychotherapeutische begeleiding niet nodig zou blijken of wanneer de ‘ psychiatrie- & psychotherapiepraktijk Dr. Emmanuel Maes bvba' niet zou beschikken over de nodige expertise wordt dit meegedeeld.
Desgevallend wordt samen gezocht naar een gespecialiseerde behandelaar.

Op het einde van het intakegesprek wordt de brochure ‘praktijkafspraken: afspraken in de praktijk' meegegeven.
Deze brochure verheldert een aantal veelvoorkomende misverstanden en onduidelijkheden. Deontologische richtlijnen verbieden de verspreiding van deze brochure via het web. Bestaande cliënten kunnen de info evenwel raadplegen op de afgesloten secties van deze site.

Voor een kennismakingsgesprek mail je best naar mijnafspraak@don-t-worry.be.

Een verwijsbrief van de huisarts of een collega-therapeut is wenselijk, maar niet strikt noodzakelijk.