Cotherapie

Naast een psychiatrische en/of psychotherapeutische opvolging bij Dr. Emmanuel Maes kan u opteren om tevens bij een psychotherapeut te consulteren. Dit noemen we co-therapie.

Dit kan geïndiceerd zijn:

  • bij bepaalde specifieke problemen die een kortdurende, maar intensieve opvolging/training vergen
  • wanneer u kiest voor een psychotherapeutische begeleiding bij een psycholoog-psychotherapeut en de medicatie door een psychiater wil laten opvolgen
  • wanneer één van beide therapeuten zich omwille van de ernst van de crisis/situatie comfortabeler voelt bij een opvolging door meerdere personen in de aanloop naar bijvoorbeeld een periode van geplande afwezigheid (vakantie, verlengd weekend, …).

Voor deze co-therapie staat het u vrij om te kiezen voor een medewerker van de praktijk of om zelf een externe psychotherapeut te zoeken. Zowel uw huisarts als de medewerkers van de praktijk kunnen u hierbij helpen en werken hiervoor met een aantal externe therapeuten samen.

Indien u reeds een externe psychotherapie volgt of een externe psychiater consulteert, behoudt u uiteraard best deze begeleiding/behandeling. U kan deze aanvullen met een psychiatrische dan wel psychotherapeutische opvolging alhier, maar u bent niet verplicht om de volledige begeleiding/behandeling naar de praktijk over te brengen.