Stijn Wolters

Loopbaancoach Stijn Wolters

Tel: 0479 696 274 - Email: stijn.wolters@don-t-worry.be

Stijn Wolters studeerde af als bachelor Sociaal Agogisch Werk.  Later volgde hij de vierjarige opleiding Oplossingsgerichte, Cognitieve, Kortdurende Therapie aan het Korzybski-instituut te Brugge en een doorgedreven opleiding tot Certified Competency Assessor bij Quintessence Consulting.

Zijn loopbaan startte hij binnen Integrale Jeugdzorg. Hij raakte er geboeid door organisatieontwikkeling, de selectie van goede medewerkers, het belang en de impact van training en opleiding, het faciliteren van werkplekleren  en het opzetten van groepsintervisies. 

In  2013 startte hij als loopbaancoach bij Werk met Zin, een expertisecentrum voor individuele loopbaanbegeleiding en teamcoaching.

Daarnaast werkt hij als competency assessor  voor  Focus on Talent.  Focus on Talent verzorgt de selectie, recrutering en executive search in de gezondheidszorg.

Loopbaanbegeleiding
In principe heeft iedereen die werkt, loontrekkende  of  zelfstandige, recht op loopbaanbegeleiding. Deze loopbaanbegeleiding betaal  je met een loopbaancheque die je bij de  VDAB besteld.  Een loopbaancheque kost veertig euro en geeft je recht op vier uur coaching. Meer informatie hierover vind je op de website van de VDAB.

Loopbaanbegeleiding wil mensen in staat stellen om te ontwikkelen in hun huidige job of loopbaan en hen zo op weg zetten naar beter werk en een beter leven.  De coaching neemt dan ook nooit de vorm aan van een standaardpakket en vertrekt van jouw specifieke situatie en vragen.


Loopbaanbegeleiding op doktersadvies
Van bij het begin heeft de praktijk van Stijn een grote instroom van mensen die een doorverwijzing krijgen van hun behandelend arts en loopbaanbegeleiding starten op doktersadvies. Een dergelijk traject onderscheidt zich van een gewone loopbaanbegeleiding omdat er vaak speciale aandacht nodig is voor herstel, onderhoud van veerkracht en omgaan met stress. Wanneer er sprake is van(langdurige) afwezigheid op de job wordt de stap terug naar de werkvloer minutieus mee voorbereid.